Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Szukana strona nie istnieje

Co chcesz zrobić?