Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                                           Gądecz, 18.08.2016r.

                         Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów

                   spotkania dot. „Zakładania działalności gospodarczej” oraz  „Rozwijania działalności gospodarczej”

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

   Data

    Gmina

                                         Miejsce

Godzina

 

20.09.2016r

   Sicienko

   Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

17.00

 

21.09.2016r

   Koronowo

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Sala kolumnowa,

   ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

17.00

 

22.09.2016r

   Białe Błota

   Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie, ul. Wyczynowa 2

17.00

 

27.09.2016r

   Solec Kujawski

   Soleckie Centrum Kultury,    ul. Bojowników

   o Wolność i Demokrację 1,    Solec Kujawski

17.00

 

28.09.2016r

   Nowa Wieś Wielka

   Świetlica wiejska w Prądocinie

17.00

 

29.09.2016r

   Osielsko

   Gminny Ośrodek Kultury,

   ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko

17.00

 

04.10.2016r

   Dobrcz

   Gminny Ośrodek Kultury – Sala widowiskowa,

   ul. Ogrodowa 1, Dobrcz

17.00

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                                          Gądecz, 18.08.2016r.

            Harmonogram szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych

                    szkolenia dot. „Zakładania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

    w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  

 

    Data

     Gmina

                                           Miejsce

Godzina

 

15.11.2016r

   Sicienko

   Izba Tradycji Kulturalnej  ul. Bydgoska 6, Sicienko

16.00

 

16.11.2016r

   Koronowo

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Sala kolumnowa,

   ul. Szosa Kotomierska 3, Koronowo

16.00

 

17.11.2016r

   Białe Błota

   Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie, ul. Wyczynowa 2

16.00

 

22.11.2016r

   Solec Kujawski

   Soleckie Centrum Kultury, ul. Bojowników

   o Wolność i Demokrację 1,    Solec Kujawski

16.00

 

23.11.2016r

   Nowa Wieś Wielka

   Świetlica wiejska w Prądocinie

16.00

 

24.11.2016r

   Osielsko

   Gminny Ośrodek Kultury,

   ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko

16.00

 

29.11.2016r

   Dobrcz

   Gminny Ośrodek Kultury – Sala widowiskowa,

   ul. Ogrodowa 1, Dobrcz

16.00

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                            

Data dodania: 2016-07-06

                                                                                                                                                                          Gądecz dnia 06.07.2016r.

 

                                                            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                        serdecznie zaprasza na

                                                              Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                                 które odbędzie się w dniu 14.07.2016 r. o godz. 17:00
                                    
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

                                                         Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

       a)    przedstawienie projektu uchwały;

       b)    dyskusja;

       c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Data dodania: 2016-06-13

                                                                                                                                                                Gądecz dnia 13.06.2016r.

                                   

                                                    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                   serdecznie zaprasza
                                                    na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                                           które odbędzie się w dniu 21.06.2016 r. o godz. 17:00
                                  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

 Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” do zawierania umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Stowarzyszenia;

                    a)    przedstawienie projektu uchwały;

                    b)    dyskusja;

                    c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” na lata 2014-2020;

                    a)    przedstawienie projektu uchwały;

                     b)    dyskusja;

                     c)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2016-06-09

Po  raz kolejny Lokalne Grupy Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wraz z instytucjami współpracującymi spotkały się na pikniku LEADER. Tym razem  w gościnnych progach Ziemi  Krajeńskiej w pięknym zespole pałacowym w  Runowie Krajeńskim. Gospodarzami  byli przesympatyczni  członkowie LGD  NASZA KRAJNA  wraz z wspomagającymi ich okolicznymi gminami. Było dużo  okazji do integracji oraz  i rywalizacji - gdyż konkurencje sportowe przewidziane przez Organizatorów były nie lada wyzwaniem. Było wesoło, pogodnie i smacznie

Data dodania: 2016-06-06

W dniu 3 czerwca w Zespole Pałacowym w Runowie Krajeńskim odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień związanych z tematyką nowej perspektywy finansowej, w którą obecnie wkraczają Lokalne  Grupy Działania.

Omówione zostały :

 1. Wytyczne w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru operacji wniosków przez podmioty inne niż LGD (wytyczna 1/1/2015).
 2. Zasady wyboru oferentów oraz wydatkowania środków przez Lokalne Grupy Działania w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

3.   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – aktualne przepisy.

Była okazja do zasięgnięcia porad u przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych LGD-ów.

Data dodania: 2016-05-23

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” reprezentowana przez Leszka Kuziaka – Prezesa oraz Romualda Góralczyka  - Vice Prezesa podpisała umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 umożliwia nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie uwagi i pomysły oraz otwartość na współpracę!

Data dodania: 2016-05-13

Gądecz dnia 23.03.2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

serdecznie zaprasza 
na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. o godz. 17:00
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków: 

 1. 1.Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. 2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. 3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. 4.Ustalenie porządku obrad.
 5. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwał.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka w celu uzupełnienia składu Zarządu:
  1. a)przedstawienie projektu uchwały;
  2. b)dyskusja;
  3. c)głosowanie i podjęcie uchwały.
  4. 9.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  5. 10.Zamknięcie zebrania.